A short view on Lunar Living.

Lunar living is a lifestyle practice that revolves around the phases of the moon. It involves incorporating the lunar cycle into various aspects of daily life, including personal growth, health, relationships, and spirituality. The lunar cycle consists of eight phases, each lasting approximately 29.5 days, which are linked to different energies, themes, and influences.

New Moon Phase The New Moon is the beginning of the lunar cycle, when the moon is not visible in the sky. This phase is associated with new beginnings, setting intentions, and planting seeds for the future. It is a time to reflect on what you want to manifest in your life and to set goals and intentions for the coming lunar cycle.

Waxing Crescent Phase The Waxing Crescent phase occurs after the New Moon and lasts approximately seven days. During this phase, the moon appears as a crescent in the sky and is associated with growth, development, and taking action. It is a time to focus on nurturing your goals and taking small steps towards achieving them.

First Quarter Phase The First Quarter phase occurs approximately a week after the New Moon and is associated with challenges, growth, and overcoming obstacles. This is a time to assess your progress towards your goals and make any necessary adjustments to your plans. It is also a time to be proactive and take action to overcome any challenges that may arise.

Waxing Gibbous Phase The Waxing Gibbous phase occurs after the First Quarter and lasts approximately a week. During this phase, the moon is almost full and is associated with refinement, fine-tuning, and preparation. It is a time to review your progress, refine your plans, and prepare for the full moon.

Full Moon Phase The Full Moon is the midpoint of the lunar cycle, when the moon is fully illuminated in the sky. This phase is associated with completion, fruition, and manifestation. It is a time to celebrate your accomplishments, release what no longer serves you, and embrace the power of the full moon to manifest your intentions.

Waning Gibbous Phase The Waning Gibbous phase occurs after the Full Moon and lasts approximately a week. During this phase, the moon is beginning to wane and is associated with gratitude, integration, and sharing. It is a time to reflect on what you have learned and to integrate your experiences into your life.

Third Quarter Phase The Third Quarter phase occurs approximately a week after the Full Moon and is associated with release, letting go, and surrender. This is a time to release any attachments or negative energy that may be holding you back and to let go of anything that no longer serves you.

Waning Crescent Phase The Waning Crescent phase occurs just before the next New Moon and is associated with reflection, rest, and renewal. It is a time to rest, recharge, and prepare for the next lunar cycle. It is also a time to reflect on your experiences and to set intentions for the coming cycle.

Incorporating lunar living into your daily life can involve a variety of practices and rituals. Some common practices include:

  • Setting intentions and making goals at the New Moon
  • Cleansing and charging crystals under the Full Moon
  • Engaging in self-care practices during the Waning Crescent phase
  • Performing rituals to release negative energy during the Third Quarter phase
  • Using lunar calendars or moon phase apps to stay aware of the current lunar cycle

Lunar living can also be incorporated into personal growth and spiritual practices. For example, working with the lunar cycle can help you align with the natural rhythms of the universe, connect with your intuition, and deepen your spiritual practice. Some spiritual practices that can be incorporated into lunar living include:

  • Moon meditations, which involve setting an intention, focusing on the energy of the moon, and meditating on its meaning and symbolism.

In addition to personal growth and spirituality, lunar living can also be applied to other aspects of life, such as health and wellness. For example, the lunar cycle is associated with the body’s natural rhythms and can be used to optimize physical health and wellness. Some ways to incorporate lunar living into health and wellness practices include:

  • Adjusting exercise routines to align with the lunar cycle
  • Using the lunar cycle to plan meals and optimize nutrition
  • Engaging in self-care practices that align with the lunar cycle, such as taking baths or using essential oils during certain phases

Overall, lunar living is a versatile and holistic practice that can be adapted to various aspects of daily life. By incorporating the lunar cycle into personal growth, spirituality, health, and other areas, individuals can cultivate a deeper connection with themselves and the natural world, and live in harmony with the rhythms of the universe.

Over de weg naar Halloween

Oktober. De eerste volledige herfstmaand. Ook de griezelmaand. Al sinds ik kind was keek ik in oktober graag naar de griezelfilms die ze op tv gaven. En die traditie ben ik blijven houden. Tegenwoordig regelmatig ook met de dochter die meekijkt. Al kijkt ze liever naar de modernere horror dan de traditionele griezels.

31 oktober is het Halloween / Samhain. Ik vind het “commerciële feest” al even leuk als het heksenfeest. Beide zijn voor mij wel twee afzonderlijke zaken, al zijn ze ontstaan uit dezelfde geschiedenis. Halloween draait om het griezelfeest, om elkaar de stuipen op het lijf te jagen. Plezier maken. Ook in de decoratie in huis vind ik dat leuk. De oranje pompoenen, de zwarte kaarsen, de doodskoppen en griezels.

Verdwenen Johnny

Over doodskoppen gesproken, één van mijn oudste en mooiste Halloweendecoratie stukken is verdwenen, nergens meer te vinden in de kelder. Ik hoop dat hij alsnog opduikt. Ik heb iets gelijkaardigs gezocht op het internet en zag dat de Fun zo een doodshoofd met hoed op verkocht. Helaas was hij niet meer beschikbaar hier in de Fun bij ons in de stad. En op de webshop is hij ook uitverkocht. Dus laten we het er maar bij. Misschien duikt Johnny wel nog op als we het één en het ander verzetten in de kelder. Ik heb wel uit de Fun enkele andere decoratie stukken meegebracht. Pompoenvormige kaarshouders en een pompoen met een spookhuisje in.

Naast het griezelfeest heb je ook het jaarfeest gevierd door heksen (en andere): Samhain. In de periode tussen Mabon en Samhain voel je de herfst groeien. De energie voelt anders aan, minder speels dan in de zomer. Samhain is het laatste oogstfeest. Daarom maak ik van deze periode gebruik om stil te staan bij wat ik bereikt heb. Om bewust te worden van wat ik niet meer nodig heb en dit los te laten.

Oktober staat dit jaar meer dan andere jaren in het teken van loslaten. Begin oktober ben ik een nieuwe functie gestart, totaal iets anders dan het operationele van de dienst schade waar ik toch iets meer dan een decennium met passie heb gewerkt. Het was tijd om een nieuwe wereld te ontdekken binnen het bedrijf en een nieuw groeiproces te starten voor mezelf net als voor mijn collega’s. Gezien er nog geen vervanger is gevonden sta ik nog wel deels in mijn vorige functie. Dat maakt het loslaten zachter, ik laat het stap voor stap gaan als sta ik wel te popelen om me volop in de nieuwe wereld te storten.

Dus, ja, ik was over Samhain bezig. Naast de laatste oogst en de symboliek van het los laten, zijn er verschillende heksenstromingen die deze periode ook zien als een periode om de voorouders te eren. Je kunt het linken met naar het kerkhof gaan op één november. Dit doe ikzelf minder. Ik wacht niet op oktober of de aanloop naar Samhain. Ik eer mijn voorouders wanneer ik daar nood aan heb. We zijn toch ook alle dagen dankbaar voor het leven dan we leiden?

Mijn heksenplekje klaar voor Samhain

Zoals rond elk jaarfeest, en bij elke wijziging van seizoen, of wanneer ik er gewoon zin in heb. Heb ik niet alleen maar de versiering in het appartement veranderd, maar ook mijn heksenplekje (ik weiger het nog altijd altaar te noemen) aangepast met de elementen die voor mij passen bij de energie die bij Samhain hoort.

In de oude Keltische Cultuur werd de overgang van de zomerperiode naar de winterperiode gevierd. Ook was 1 november nieuwjaar. Dus 31 oktober oudejaarsavond. Omdat er geloofd werd dat de sluiers tussen de werelden op dat moment dunner was, en men bang was voor kwaadaardige zielen die onze wereld zouden binnentreden, droegen de Kelten maskers bij het vieren van de overgang.

Een ander gebruik was het organiseren van feestmaaltijden en bij het dekken van de tafel extra borden bij te zetten voor de overledenen. Er werd hun lievelingsmaaltijd voorgeschoteld. Voor het raam werden kaarsen geplaatst zodat de dierbaren hun weg naar huis terugvonden.

Ik ga nu mijn weg vinden naar een griezelfilm. Keep on frightening!