A short view on Lunar Living.

Lunar living is a lifestyle practice that revolves around the phases of the moon. It involves incorporating the lunar cycle into various aspects of daily life, including personal growth, health, relationships, and spirituality. The lunar cycle consists of eight phases, each lasting approximately 29.5 days, which are linked to different energies, themes, and influences.

New Moon Phase The New Moon is the beginning of the lunar cycle, when the moon is not visible in the sky. This phase is associated with new beginnings, setting intentions, and planting seeds for the future. It is a time to reflect on what you want to manifest in your life and to set goals and intentions for the coming lunar cycle.

Waxing Crescent Phase The Waxing Crescent phase occurs after the New Moon and lasts approximately seven days. During this phase, the moon appears as a crescent in the sky and is associated with growth, development, and taking action. It is a time to focus on nurturing your goals and taking small steps towards achieving them.

First Quarter Phase The First Quarter phase occurs approximately a week after the New Moon and is associated with challenges, growth, and overcoming obstacles. This is a time to assess your progress towards your goals and make any necessary adjustments to your plans. It is also a time to be proactive and take action to overcome any challenges that may arise.

Waxing Gibbous Phase The Waxing Gibbous phase occurs after the First Quarter and lasts approximately a week. During this phase, the moon is almost full and is associated with refinement, fine-tuning, and preparation. It is a time to review your progress, refine your plans, and prepare for the full moon.

Full Moon Phase The Full Moon is the midpoint of the lunar cycle, when the moon is fully illuminated in the sky. This phase is associated with completion, fruition, and manifestation. It is a time to celebrate your accomplishments, release what no longer serves you, and embrace the power of the full moon to manifest your intentions.

Waning Gibbous Phase The Waning Gibbous phase occurs after the Full Moon and lasts approximately a week. During this phase, the moon is beginning to wane and is associated with gratitude, integration, and sharing. It is a time to reflect on what you have learned and to integrate your experiences into your life.

Third Quarter Phase The Third Quarter phase occurs approximately a week after the Full Moon and is associated with release, letting go, and surrender. This is a time to release any attachments or negative energy that may be holding you back and to let go of anything that no longer serves you.

Waning Crescent Phase The Waning Crescent phase occurs just before the next New Moon and is associated with reflection, rest, and renewal. It is a time to rest, recharge, and prepare for the next lunar cycle. It is also a time to reflect on your experiences and to set intentions for the coming cycle.

Incorporating lunar living into your daily life can involve a variety of practices and rituals. Some common practices include:

  • Setting intentions and making goals at the New Moon
  • Cleansing and charging crystals under the Full Moon
  • Engaging in self-care practices during the Waning Crescent phase
  • Performing rituals to release negative energy during the Third Quarter phase
  • Using lunar calendars or moon phase apps to stay aware of the current lunar cycle

Lunar living can also be incorporated into personal growth and spiritual practices. For example, working with the lunar cycle can help you align with the natural rhythms of the universe, connect with your intuition, and deepen your spiritual practice. Some spiritual practices that can be incorporated into lunar living include:

  • Moon meditations, which involve setting an intention, focusing on the energy of the moon, and meditating on its meaning and symbolism.

In addition to personal growth and spirituality, lunar living can also be applied to other aspects of life, such as health and wellness. For example, the lunar cycle is associated with the body’s natural rhythms and can be used to optimize physical health and wellness. Some ways to incorporate lunar living into health and wellness practices include:

  • Adjusting exercise routines to align with the lunar cycle
  • Using the lunar cycle to plan meals and optimize nutrition
  • Engaging in self-care practices that align with the lunar cycle, such as taking baths or using essential oils during certain phases

Overall, lunar living is a versatile and holistic practice that can be adapted to various aspects of daily life. By incorporating the lunar cycle into personal growth, spirituality, health, and other areas, individuals can cultivate a deeper connection with themselves and the natural world, and live in harmony with the rhythms of the universe.

Mediteren, ademhalingsoefeningen en snot.

Ik ben een cursus aan het volgen om Mindfulness coach te worden. Helemaal niet door mijn hekserij of zo. Maar gewoon omdat mensen coachen mijn functie is op het werk en ik dat ook buiten het werk wil kunnen. In bijberoep dan.

Eerst wil ik dat diploma of getuigschrift van mindfulness coach. Dan zou ik er ook graag nog loopbaancoach en stress- en burn-out coach bij doen. En vermoedelijk dat er later, eenmaal ik goed op dreef ben, nog andere volgen. Een beetje dromen mag, aan je dromen werken mag zeker ook.

Les tijdens EK

Ik heb intussen al twee keer drie uur les achter de rug. Donderdagavond. Tijdens de les leren we de wetenschap achter het gebeuren. De geschiedenis, maar ook de effecten op het lichaam een geest. Wat we ook doen is de verschillende vormen van mediteren leren kennen en uitvoeren. De niet spirituele meditatie wel te verstaan. Dus we proberen niet in een andere mentale staat te komen, het nirwana te bereiken.

Vorige week viel de les net samen met de voetbalmatch van de Rode Duivels op het EK. Grappig, je bent dan in een meditatieoefening en wordt uit je concentratie gehaald omdat je hoort roepen want die Belgen hebben toch wel gescoord. Het is verschieten als je ineens je echtgenoot vanuit de living hoort roepen, en dan ook andere bewoners in het gebouw. Maar we hebben het overleefd zonder te veel de slappe lach te krijgen.

Huiswerk

Bij les volgen hoort natuurlijk ook huiswerk. Huiswerk deze week was… ja inderdaad het mediteren en mindful zijn oefenen. We moesten dus elke dag 3 dingen bewust en zonder oordeel doen, 2 ademhalingsoefeningen en 2 meditaties. Ben je gemakkelijk verspreid over de dag veertig tot vijftig minuten mee bezig. Tijd dat ik echt heb moeten inplannen. Mindful zijn is op dit moment toch ook een beetje werken.

Wat er dan nog bij komt is dat de meditaties voor mindfulness  en de meditaties voor hekserij verschillend zijn. Ik kan niet zomaar zeggen dat ik gemediteerd heb. Want als ik als ritueel mediteer dan zit daar manifestatie bij, wat het sturen van gedachten is. Tegenover een meditatie voor de mindfulness lessen gaat het over los laten van gedachten. En je zou denken dat ik van al dat mediteren en mindful zijn helemaal zen ben. Maar het geeft me precies een beetje stress. Hahahaha. Ik vermoed omdat het nu echt van moeten is en ik het natuurlijk allemaal braaf en perfect wil doen zoals altijd.

Ademhalingsoefeningen en snot

Morgen opnieuw les en we moesten vandaag ongeveer onze bevindingen van de meditaties doorsturen naar de lesgeefster. Heb ik ook braafjes gedaan. Misschien zelf een beetje te eerlijk. Bij de ademhalingsoefeningen zit de oefening genaamd: Nadi Shodhana Pranayama of de wisselende neusgat ademhaling. Deze ademhalingsoefening activeert beide hersenhelften. Dat helpt om de balans tussen beide hersenhelften te verbeteren en ook balans te krijgen tussen je mannelijke en vrouwelijke energie. Is een leuke oefening, was het niet dat ik enorm last krijg van mijn oren, misschien duw ik mijn neusgaten te hard dicht, geen idee. Ik zie wel wat de lesgeefster reageert. Soms hoor je tijdens deze ademhaling ook dat er wat snot in je neus zit. Nog een positief effect is dat je hartslag verlaagt en je zuurstofgehalte stijgt.

De tweede ademhalingsoefening komt ook uit de yoga, de buikademhaling. Zorgt ervoor dat je stressniveau daalt, net als de lichamelijke spanning die je door stress krijgt. Je legt best een hand op je buik, zo een twee vingers onder je navel. Bedoeling was dat we ons maximaal aantal ademhalingen per minuut ook omlaag zouden krijgen. We ademen dus 4 tellen in, houden de adem 1 tel vast, ademen 6 tellen uit en weer 1 tel vasthouden. Ik heb de app Breathe geïnstalleerd. Kun je een bloem op dat ritme laten groter en kleiner worden, helpt enorm. Ik heb deze oefening deze week voornamelijk gedaan na de eerste ochtendrush op het werk. Ideaal om de adrenaline van de dagstart omlaag te krijgen en de rest van de werkdag gewapend aan te kunnen.

Dan zijn er nog de twee meditaties. De eerste is de Vipassana meditatie. Bedoeling is dat je de dingen ziet zoals ze zijn zonder oordeel. Een keuzeloze meditatie. Het helpt bij het los laten van gedachten. En tot slot was er nog de bodyscan die we moesten oefenen. Daarbij ben ik een keer in slaap gevallen. Deze meditatie doe je beter niet als je doodop bent. Je doet hem liggend en duurt toch wel een half uur. Wordt er helemaal rustig van. Deze meditatietechniek is bedoeld op je aandachtsspanne te versterken. Je maakt “verbinding” met je lichaam, wordt opmerkzaam voor spanningen die je vasthoudt in je lichaam, leert je lichaam beter kennen.

Benieuwd wat de les morgen brengt.

Keep on smiling!